Footer

| 55:an 018-46 09 00 | Vedyxatippen 018-32 62 91 | E-post |

Vedyxatippen Deponi & Återvinning

Vedyxatippen ligger strategiskt precis öster om Uppsala. Anläggningen tar emot jord och schaktmassor, asfalt, tegel, betong, ej förorenat rivningsvirke, ris och löv och stubb. Vi säljer också bergkrossprodukter såsom stenmjöl, bärlager och makadam, jord och jordprodukter samt andra återvunna produkter såsom krossad betong och krossad sorterade asfalt.

Genom att i så stor utsträckning som möjligt nyttja återvunnet material bidrar du eller ditt företag till att hushålla med allas våra naturresurser.

Välkomna att kontakta oss för vidare information.

Kontaktuppgifter:

Vedyxatippen
Dalby Maskin AB
Box 6514
75138 Uppsala
Telefonr: 018-32 62 91
E-post

Vedyxatippen har semesterstängt vecka 29, 30 och 31 och öppnar åter den 4 augusti. Dalby Maskins andra anläggning 55:an har dock öppet som vanligt.

Öppettider för Vedyxatippen är annars mån-fre 07.00-16.00, raster 09.00-09.30 och 12.00-12.30.