Footer

| 55:an 018-46 09 00 | Vedyxatippen 018-32 62 91 | E-post |

Vedyxatippen Deponi & Återvinning

Vedyxatippen ligger strategiskt precis öster om Uppsala. Anläggningen tar emot jord och schaktmassor, asfalt, tegel, betong, ej förorenat rivningsvirke, ris och löv och stubb. Vi säljer också bergkrossprodukter såsom stenmjöl, bärlager och makadam, jord och jordprodukter samt andra återvunna produkter såsom krossad betong och krossad sorterade asfalt.

Genom att i så stor utsträckning som möjligt nyttja återvunnet material bidrar du eller ditt företag till att hushålla med allas våra naturresurser.

Vi har nu 0/150 (54 kr/ton exkl moms) åv-berg för avhämtning vid Vedyxa.

Välkomna att kontakta oss för vidare information.

Kontaktuppgifter:

Vedyxatippen
Dalby Maskin AB
Box 6514
75138 Uppsala
Telefonr: 018-32 62 91
E-post

Öppettider för Vedyxatippen är mån-fre 07.00-16.00, raster 09.00-09.30 och 12.00-12.30.

Öppettider över Jul och Nyår

23 dec stänger vi klockan 12:00

24 dec-6 jan stängt

Öppnar åter den 7 jan