• images/slider/1.jpg
 • images/slider/10.jpg
 • images/slider/11.jpg
 • images/slider/12.jpg
 • images/slider/13.jpg
 • images/slider/15.jpg
 • images/slider/16.jpg
 • images/slider/17.jpg
 • images/slider/18.jpg
 • images/slider/19.jpg
 • images/slider/2.jpg
 • images/slider/20.jpg
 • images/slider/3.jpg
 • images/slider/4.jpg
 • images/slider/5.jpg
 • images/slider/6.jpg
 • images/slider/7.jpg
 • images/slider/8.jpg
 • images/slider/9.jpg

Tänk på miljön och köp återvunna produkter

Dalby Maskin AB krossar och sorterar trämaterial som sedan går till fjärrvärme. Ytterligare säljer vi flera produkter från återvunnet material såsom anläggningsjord, asfaltskross och betongkross.

Prislistor

55:ans Bergtäkt, deponi och återvinning
Vedyxatippen 

 

Från 7/6-2022 kommer en ny prislista att börja gälla

 

 Klicka här för PDF version

Kod

Mottagningsavgifter / ton

  Vedyxatippen   55:an
1 Rena torra deponimassor: jord, lera sten, morän   70:-   45:-
67 Rena blöta deponimassor: lermassor   X      90:-
69 Förorenade schaktmassor, förorenad jord mellan KM och MKM skall uppfylla kriterier för inert avfall enligt 2004:10, 22 § & 23 §   X   115:-
2 Deponimassor med mindre inblandning av betong, asfalt, ris, trädelar etc.  Mindre än MKM 225:-   225:-
3 Ris, löv, växtdelar (Ej stubb)  300:-   300:-
20 Rivningvirke (Ej impregnerat) 400:-   400:-
4 Stubb   700:-   700:-
5 Tegel, betong, mindre än 50 cm. (Ej blåbetong)

190:-

  190:-
6 Betong, större än 50 (Ej blåbetong) 210:-   210:-
7 Betong, lerblandad   500:-   500:-
8 Asfalt och grus (Ej PAH / gjutasfalt) 60:-   50:-
9 Rent berg   12:-   12:-
723 Skut, större än 70 cm   40:-   40:-
10 Material för sortering   (blandningar av olika material) 500:-   500:-

Villkor för mottagning:

Allt avfall/material som skall deponeras måste uppfylla kriterierna för inert avfall. Kriterierna för inert avfalls återfinns Naturvårdsverkets Föreskrift 2004:10. Grundläggande kategorisering skall göras på sådant avfall som skall deponeras. Blanketter och ytterligare information finns tillgängligt på www.dalbymaskin.se. Kontakt skall ske innan mottagning. Som krav för att få tippa in större mängd med massor så förbinder man sig även att ta objektets behov av grus från oss . Material klassat som farligt avfall mottages ej. Impregnerat virke mottages ej. Tjärasfalt med PAH samt gjutasfalt mottages ej. Medveten felaktig klassificering av materialet som avlämnats, debiteras med en straffavg. på 10.000:- + aktuell mottagningsavg. Avlämning av kontaminerade massor som ej hanteras på Vedyxatippen eller 55:ans Täkt- och Återvinningsanläggning debiteras den faktiska kostnaden för vidare transport och deponering på lämplig avfallsanläggning + 10.000:-.

 

 Klicka här för PDF version

Material till försäljning / ton Vedyxatippen   55:an
Bergkrossprodukter i mån av tillgång
24 Förkrossat berg 0/200   X      59:-
501 Förkrossat berg 0/200 ÅV-berg i mån av tillgång 56:-   X   
46 Krossat berg 0/150   X      69:-
65 Krossat berg 0/902)   96:-   72:-
39 Krossat berg 0/632)   101:-   76-
47 Krossat berg 0/321)   107:-   83:-
48 Krossat berg 0/162)   109:-   85:-
37 Stenmjöl 0/82)   107:-   82:-
120 Skelett makadam 90/150   X      102:-
602 Makadam 32/64   X      121:-
28 Makadam 16/32, 65/90   125:-   101:-
45 Makadam 11/162)   145:-   122:-
710 Makadam 8/161)   152:-   127:-
49 Makadam 8/112)   156:-   132:-
60 Makadam 4/82)   155:-  

135:-

63 Makadam 2/5   155:-  

135:-

64 Stenmjöl 0/2, 0/4   102:-    76:-
27 Rörgravsgrus 0/8 inkl. naturgrusskatt 150:-    140:-
Återvinningsprodukter i mån av tillgång
21 Fyllnadsmassor     20:-   20:-
94 Råjord     60:-   60:-
31 Anläggningsjord     196:-   196:-
23 Krossad sorterad asfalt och grus
i olika sorteringar
    63:-   63:-
712 Krossad asfalt 0/90    55:-   55:-
41 Krossad rivningsbetong 0/90    43:-   43:-

 

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer 

1) Certifierad tillverkningskontroll 2+, CE

2) Certifierad tillverkningskontroll 4, CE

 

Personbilsläpkärror upp till 750 kg,
pris gäller per kärrlast, inkl moms.

 

300:-

300:-

 

Mottagning sker i mån av plats och resurser. Ring eller e-posta för besked. Detta gäller i sin helhet för lera och blöta massor.

För mottagning av större mängder schaktmassor så kräver vi numera att avlämnaren också avhämtar alla bergkrossprodukter gällande det aktuella projektet från våra anläggningar tillbaka till byggprojektet. Detta pga tillfälligt begränsat tipputrymme.

För mottagningskriterier och regler gällande inkommande avfall se information under fliken mottagning, deponi och blanketter.

EG-intyg

CE deklaration

Prestandadeklarationer

Historiska prestandadeklarationer kan erhållas genom att kontakta Dalby Maskin AB på epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

News

 • Produktnyheter

  Storsäckar

  Dalby Maskin levererar både anläggningsjord och bergkrossprodukter såsom stenmjöl, 0-18, 0-32 och makadamsorter, tex 4-8, 8-11 och 11-16 i storsäck. För pris inklusive transport kan du kontakta oss på telefonnummer 018-32 62 91.

  Betongblock
  Dalby Maskin AB tillverkar mot beställning betongblock av mestadels återvunnen betong. Betongblocken kan användas för att bygga avskiljare tex av olika materialsorter etc.

   

   
 • Vi leverar

  Dalby Maskin AB leverar material till trädgård och byggarbetsplats

  Läs mer ...